english
slovensky


Aktuálna dražba


         


                              www.platitsaoplati.sk

Nebytový priestor č.11, Jarok
Termín dražby:
12. 12. 2014
Najnižšie podanie:
2600 €
Znalecká hodnota:
2600 €