english
slovensky


Aktuálna dražba


         


                              www.platitsaoplati.sk

Pozemok, Marianka
Termín dražby:
05. 08. 2014
Najnižšie podanie:
66085,43 €
Znalecká hodnota:
165213,56 €